RevPages

Dầu nhớt hộp số xe ô tô số tự động

by Totachi Hà Nội Dầu Nhớt Nhập Khẩu
ATF WS (World Standard) l du hp s tng hp c nghin cu c bit dnh cho nhng loi ng c c trang b hp s t ng AISIN-WARNER th h mi, v d nh cc dng xe TOYOTA v LEXUS.
Recommended Features
  • Du nht Totachi
  • Du nht xe t
  • Du nht t hp s t ng
  • Du nht tng hp
Learn more about Dầu nhớt hộp số xe ô tô số tự động»

Review on Dầu nhớt hộp số xe ô tô số tự động

ATF WS (World Standard) l du hp s tng hp c nghin cu c bit dnh cho nhng loi ng c c trang b hp s t ng AISIN-WARNER th h mi, v d nh cc dng xe TOYOTA v LEXUS. V p ng c cc tiu chun cho hp s t ng i mi ny, Totachi ATF WS lm ch s nht thp hn gim ma st bn trong, gip chuyn s linh hot k c trong iu kin ti trng ln. T gim tiu hao nhin liu v chi ph khi vn hnh bo tr, bo dng.

t Tiu Chun
Xem trong file ti liu nh km bn di.

ng Gi
4 L

Related to Dầu nhớt hộp số xe ô tô số tự động

Related Articles

Tư vấn mở tiệm rửa xe thay nhớt

Tư vấn về tiệm rửa xe thay nhớt ? mặt bằng, thiết bị rửa xe, giá cả, dịch vụDưới đây là một câu hỏi cần tư vấn về mở tiệm rửa xe thay nhớt mà rất nhiều người điện thoại tới SPRO để được tư vấn. Hôm na...

Sponsor Ads


About Totachi Hà Nội Advanced   Dầu Nhớt Nhập Khẩu

20 connections, 2 recommendations, 189 honor points.
Joined APSense since, March 18th, 2019, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Apr 7th 2019 10:31. Viewed 413 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.