RevPages

Dịch vụ cung ứng lao động tại Hưng Yên

by Kieu Chuan kieuchuan
Cng ty TNHH TM & DV Xun Mai l mt trong nhng cng ty s 1 trong lnh vc cung cp lao ng ph thng, cung ng nhn lc ti Hng Yn, Vi nhiu nm kinh nghim, i ng nhn vin chuyn nghip chng ti lun dn u trong vic cho thu
Recommended Features
  • cung ng lao ng Hng Yn
  • cung cp lao ng Hng Yn
  • cung ng nhn lc hng yn
Learn more about Dịch vụ cung ứng lao động tại Hưng Yên»

Review on Dịch vụ cung ứng lao động tại Hưng Yên

Cng ty TNHH TM & DV Xun Mai vi nhiu nm kinh nghim hin nay l mt trong nhng cng ty cung ng lao ng ln nht ca tnh Hng Yn, vi lng khch hng l cc nh my ln ca nc ngoi. Lng lao ng ln, cch qun l chuyn nghip, b phn tuyn dng c chuyn mn cao, Chng ti lun p ng nhu cu ca qu khch hng. Chng ti m bo cht lng dch v mc tt nht. S hi lng ca qu khch l tiu ch hng u ca Chng ti. Mi chi tit xin lin h: Cng ty TNHH TM & DV XUN MAI a ch: Thn Dng X, X Dng Quang, Huyn M Ho, Tnh Hng Yn in thoi: 02216 282 111 Hotline: 0915 036 418 E-mail: vesinhxuanmai@gmail.com

Related to Dịch vụ cung ứng lao động tại Hưng Yên

Sponsor Ads


About Kieu Chuan Junior   kieuchuan

0 connections, 0 recommendations, 10 honor points.
Joined APSense since, October 28th, 2017, From Công ty vệ sinh công nghiệp Xuân Mai, Vietnam.

Created on Sep 10th 2020 12:13. Viewed 646 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.