หลักการทำงานเครื่องย่อยเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย

หลักการทำงานเครื่องย่อยเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย : นำเศษอาหารใส่ลงไปในเครื่อง โดยใช้จุลินทรีย์ในการกินและสลายเศษอาหารให้เป็นชิ้นเล็ก  และจะต้องใช้ระบบที่ควบคุมอุณหภูมิและเครื่องจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง และกระบวนการหมักต้องใช้ออกซิเจนที่สามารถเปลี่ยนเป็นปุ๋ยได้ ซึ่งสามารถใช้เวลาเร็วกว่า เพียง 24-48 ชั่วโมง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่นี่...


Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.