Articles

Viêm tuyến bartholin

by đa khoa đại đông lở loét vùng kín nữ
Viêm tuyến bartholin là một hiện tượng cực kỳ đề cập ở chị em phái đẹp trong suốt độ tuổi sinh đẻ. Có khả năng là tuyến nằm trong cơ quan sau của môi khá lớn âm hộ , cửa mở của ống dẫn tuyến thể ở mé trong suốt của môi nhỏ âm hộ. Khi bị nhiễm khuẩn trong âm hộ vì quan hệ , sinh đẻ và kinh nguyệt , ký sinh trùng tạo ra bệnh cực kỳ dễ biến đổi thành lỗ ống đưa tấn công tuyến đây đưa tới nhiễm khuẩn mà phát sinh viêm tuyến bartholin.

Sponsor Ads


About đa khoa đại đông Freshman   lở loét vùng kín nữ

5 connections, 0 recommendations, 38 honor points.
Joined APSense since, August 31st, 2018, From ho chi minh, Australia.

Created on Dec 9th 2018 20:35. Viewed 180 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.