Articles

Uống DHC như thế nào mới đúng?

by Annie Shop Hàng nội địa Nhật
Mọi người hay hỏi mình uống DHC rau củ sao lại nổi mụn: lý do là bạn uống ít nước và thiếu kiến thức về viên uống này.
Nó là sao khô tản bột nên cần uống với nhiều nước, từ ít đến nhiều để làm quen và uống vào buổi nào thì bạn nên xem link ở dưới đây

Tóm tắt:
- Uống vs nhiều nước
- Uống sau ăn
- Uống từ ít đến nhiều
- Uống cần cảm nhận sự phản ứng của cơ thể tránh bị nổi mụn


Sponsor Ads


About Annie Shop Freshman   Hàng nội địa Nhật

1 connections, 0 recommendations, 26 honor points.
Joined APSense since, July 22nd, 2020, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Aug 10th 2020 04:38. Viewed 316 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.