Articles

Tôi muốn học sửa chữa điện nước thì phải học ở đâu?

by Xaydungtruonggia Truonggia sửa chữa điện nước

Tôi muốn xin visa để đi du học và muốn biết có trường đại học nào tại Mỹ đào tạo kỹ sư sửa chữa điện dân dụng, điện công nghiệp nào. Vui lòng cho tôi biết?Bên nước tôi có dịch vụ sửa chữa điện nước tại nhà chuyên nghiệp và họ kiếm rất nhiều tiền. Do nhu cầu cuộc sống tăng cao, kéo theo là các đồ dùng thông minh để đáp ứng cuộc sống. Điện và nước đóng vai trò quan trọng vào cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.


Những người thợ sửa chữa điện nước tại chúng tôi có tiền lương rất hấp dẫn

Hãy cho tôi biết thông tin trường cấp học bổng du học kỹ sư sửa chữa qua email: xaydungtruonggia2018@gmail.comSponsor Ads


About Xaydungtruonggia Truonggia Junior   sửa chữa điện nước

1 connections, 0 recommendations, 8 honor points.
Joined APSense since, September 28th, 2018, From hồ chí minh, Vietnam.

Created on Sep 28th 2018 02:18. Viewed 234 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.