Articles

Thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam, Luật Sư Hà Nội

by Minh Anh Luật Minh Anh

Công ty Minh Anh (Nhà tư vấn), là một công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam, tư vấn doanh nghiệp trong nước, cung cấp dịch vụ pháp lý thường xuyên…
Thành lập công ty nước ngoài tại việt nam

Để thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam cần thực hiện hai bước chính như sau:
Bước 1: Xin cấp GCN đăng ký đầu tư:
Nhà đầu tư thực hiện thủ tục xin Cấp GNC đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư (Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận; Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
Hồ sơ bao gồm:
Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
Đề xuất dự án đầu tư;
 Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
Một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án (nếu có), bao gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
Các văn bản, tài liệu có liên quan khác.
Thời hạn giải quyết: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Bước 2: Xin cấp GCN đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu pháp nhân và thông báo mẫu dấu:
Sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Nhà đầu tư thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu pháp nhân và thông báo mẫu con dấu tại cơ quan đăng ký kinh doanh (Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
Hồ sơ bao gồm:
Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp
Điều lệ công ty
Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Nếu loại hình công ty là cổ phần)
Danh sách thành viên công ty (Nếu loại hình công ty là TNHH 2 tv trở lên)
Danh sách người đại diện theo ủy quyền (với trường hợp doanh nghiệp có thành viên/cổ đông là pháp nhân)
Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với thành viên/cổ đông/chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với thành viên/cổ đông/chủ sở hữu công ty là tổ chức;
Thông báo mẫu con dấu;
Các văn bản, tài liệu có liên quan khác.
Thời hạn giải quyết: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc. thời gian đăng tải con dấu và con dấu có hiệu lực là 04 ngày làm việc.

* Nếu muốn được giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn chi tiết về Thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số Hotline: 0938 834 386/ 0962 036 698 hoặc địa chỉ email: info@luatminhanh.vn


Sponsor Ads


About Minh Anh Innovator   Luật Minh Anh

23 connections, 0 recommendations, 75 honor points.
Joined APSense since, August 8th, 2016, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Aug 7th 2019 12:09. Viewed 449 times.

Comments

Brahim A. Tycoon II Premium   APSense Adviser for Social Media!
Hello! welcome! this is a personal invitation
to join APSense GROUPE ! your success is mine! WELCOME TO :
APSense TIPS &TUTOS GROUPE :
@ http://www.apsense.com/group/baghzafapsense
JOIN APSENSE YOUTUBE CHANNEL§ SUBSCRIBE! LIKE ! COMMENT! SHARE APSENSE VIDEOS ! INVITE YOUR CONTACTS TO LEARN MORE HOW TO BE EFFECTIVE WITH APSENSE! your success is mine!:
@ https://www.youtube.com/channel/UCngmCJTFqDHhjSobuoOsLCA
Aug 26th 2019 17:20   
Please sign in before you comment.