Articles

Công việc quan trọng trước và sau khi Thành lập Công ty

by Minh Anh Luật Minh Anh
Chào mọi người, thành viên xin phép admin apsense, Để có những thay đổi trong sự phát triển thương hiệu dịch vụ và sản phẩm thì việc thành lập một sông ty, doanh nghiệp là rất cần thiết và quan trọng trong định hướng bền vững, những Công việc quan trọng trước và sau khi Thành lập Công ty là những công việc gì, mọi người cùng tham khảo nhé.* Các công việc cần phải xây dựng trước và trong thời gian thành lập công ty

- Thứ nhất, lựa chọn loại hình Công ty.
- Thứ 2, lựa chọn tên công ty.
-  Thứ 3, xác định trụ sở công ty .
- Thứ 4, xây dựng vốn điều lệ
- Thứ 5, Lựa chọn ngành nghề kinh doanh
- Thứ 6, lựa chọn thành viên sáng lập của công ty .
- Tư vấn các vấn đề khác;
Sau khi xác định được các nội dung cần phải thực hiện thì kiết hợp giữa nhà tư vấn và thương nhân thực hiện các công việc như soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ lên cơ quan quản lý gần nhất, đợi nhận kết quả giấy đăng ký kinh doanh, mẫu dẫu, quyết định các chức danh.

* Các công việc sau khi thành lập công ty

- Thực hiện  thủ tục kê khai và nộp thuế;
- Cung cấp hồ sơ nội bộ cho công ty;
- Thực hiện thủ tục nộp thuế môn bài, thủ tục mua hóa đơn theo quy định của pháp luật thuế;
- Đăng ký đóng bảo hiểm xã hội;
- Lập tài khoản ngân hàng công ty
- Một số công việc khác.

=> Để có nhiều thông tin cụ thể hơn về kiến thức thành lập ty


Sponsor Ads


About Minh Anh Innovator   Luật Minh Anh

23 connections, 0 recommendations, 78 honor points.
Joined APSense since, August 8th, 2016, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Jan 16th 2023 03:39. Viewed 216 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.