Articles

Thông báo khẩn cấp: Tìm nguồn lây nhiễm từ bệnh nhân 243 nhiễm Covid-19

by CDYD TPHCM NV

Để kịp thời ngăn chặn cũng như hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm, Bộ Y tế đã đưa ra thông báo khẩn cấp số 12 truy tìm các nguồn lây nhiễm có tiếp xúc với bệnh nhân 243 nhiễm Covid-19.


Thông báo khẩn cấp: Tìm nguồn lây nhiễm từ bệnh nhân 243 nhiễm Covid-19

Theo nguồn tin tức Y tế mới nhất do ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Y Dược – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cập nhật, ngày hôm qua Bộ Y tế đã đưa ra thông báo khẩn, đề nghị tất cả người có mặt trong thời gian, địa điểm dưới đây cần liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ.


Chi tiết: https://caodangyduocpasteur.com.vn/thong-bao-khan-cap-tim-nguon-lay-nhiem-tu-benh-nhan-243-nhiem-covid-19.html


#caodangyduocpasteur

#cao_đẳng_y_dược_pasteur

#covid_19

Sponsor Ads


About CDYD TPHCM Freshman   NV

1 connections, 0 recommendations, 33 honor points.
Joined APSense since, February 20th, 2020, From Hồ Chí Minh, Vietnam.

Created on Apr 9th 2020 02:00. Viewed 378 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.