Articles

Thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp

by Luật 7S ***

Thủ tục xây dựng thương hiệu nhà hàng tại hà nội, công ty trọn gói 2019

Dù bạn đã là từng chủ doanh nghiệp hay bạn mới khởi nghiệp buôn bán thì vẫn luôn buộc phải nắm vững những quy định của pháp luật về có mặt trên thị trường siêu thị để hoạt động công ty đạt hiểu quả cao nhất. Dịch vụ xây dựng thương hiệu doanh nghiệp tại Hà Nội của nhà hàng Luật 7S là dịch vụ uy tín mà quý khách đang cần

Thủ tục xây dựng thương hiệu công ty mới nhất năm 2019

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật mới nhất, dịch vụ ra đời công ty trọn gói tại Hà Nội tham vấn thủ tục thành lập siêu thị mới bao gồm

– Giấy đăng ký Doanh nghiệp theo mẫu

– Danh sách thành viên, cổ đông công ty

– Điều lệ công ty

– Bản sao Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Giấy tờ chứng nhận cá nhân hợp pháp của từng thành viên trong công ty

– Bản sao Quyết định thành lập trường hợpdoanh nghiệp con, những Giấy tờ hợp pháp của siêu thị mẹ, siêu thị thành viên ở nước bên cạnh đã được hợp pháp hóa lãnh sự, Giấy chứng thực đăng ký đầu tư với doanh nghiệp sở hữu vốn đầu tư nước không tính to hơn 51%.

          Quy trình thành lập công ty mới năm 2019 như thế nào?

Bước 1: Chúng tôi sẽ đại diện các bạn để nộp giấy tờ đăng ký siêu thị theo quy định cho Cơ quan đăng ký buôn bán – Sở Kế hoạch và Đầu tư đô thị Hà Nội

Bước 2: Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận giấy tờ sẽ xem xét tính hợp thức của giấy tờ đăng ký doanh nghiệp, ví như với thiếu xót sẽ đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ

Bước 3: Cấp Giấy chứng thực đăng ký nhà hàng khi giấy tờ đã hoàn thiện hợp lệ

Bước 4: Tiến hành khắc dấu và công bố mẫu dấu công ty

Bước 5: Đăng ký bá cáo trên cổng thông báo điện tử

Dịch vụ có mặt trên thị trường siêu thị trọn gói tại Hà Nội phân phối dịch vụ nhanh chóng, một thể lợi. quý khách chỉ cần cung cấp đầy đủ giấy má , dịch vụ có mặt trên thị trường công ty sẽ đáp ứng toàn bộ đề nghị của Quý khách.

Xem thêm: https://luat7s.com/dich-vu-luat-su-tu-van-doanh-nghiep


Sponsor Ads


About Luật 7S Junior    ***

1 connections, 0 recommendations, 16 honor points.
Joined APSense since, February 10th, 2020, From Ha Noi, Vietnam.

Created on Feb 10th 2020 02:46. Viewed 425 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.