Articles

Nationell Intensivkurs i Vård, Omsorg och Bemötande (Sweden) 

by Roger K Olsson Forexmarket


Civilsamhällets högskola erbjuder nationell intensivkurs i vård, omsorg och bemötande - När behovet av att skyndsamt rekrytera fler kompetenta medarbetare till sina vård- och omsorgsverksamheter ökade med pågående pandemi, tog ägarna till Ersta Sköndal Bräcke Högskola initiativ till en intensivkurs i vård, omsorg och bemötande. Nu är kursen en del av Socialstyrelsens introduktionspaket för vård- och omsorgspersonal. https://article-directory.org/article/738/53/Nationell-Intensivkurs-i-V%C3%A5rd-Omsorg-och-Bem%C3%B6tande-Sweden-Sponsor Ads


About Roger K Olsson Innovator   Forexmarket

26 connections, 0 recommendations, 83 honor points.
Joined APSense since, April 12th, 2020, From Karesuando, Sweden.

Created on Apr 15th 2020 11:03. Viewed 281 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.