Articles

Khi nào nhà đầu tư nên cắt lỗ trong đầu tư chứng khoán

by Gia Khanh Bankers Bankes

Cắt lỗ là gì?

Cắt lỗ là việc bán ra cổ phiếu đã mua và đang lỗ để thu tiền về nhằm tránh bị lỗ nhiều hơn. Khi giá cổ phiếu hiện tại thấp hơn giá lúc bạn đang nắm giữ (thị giá < giá vốn), đón nhận những thông tin xấu về doanh nghiệp  hoặc lúc thị trường chung có xu hướng giảm mạnh đó là thời điểm bạn nên cắt lỗ. Mức chịu đựng của mỗi nhà đầu tư là khác nhau, thông thường lỗ từ -5% đến -15% hoặc đến mức chịu đựng thì nhà đầu tư nên cắt lỗ. Theo ông Huỳnh Minh Tuấn:
Nhà đầu tư thành công không phải là nhà đầu tư đúng hết trong mọi giao dịch, mà là khi sai, phải giảm thiểu thiệt hại một cái tối thiểu nhất có thể.

Tham khảo: Cách chơi chứng khoán cơ bản dành cho người mới

Khi nào nhà đầu tư nên cắt lỗ

Đa số nhà đầu tư khi gặp diễn biến bất lợi, họ tháo bán cổ phiếu để cắt lỗ. việc cắt lỗ khiến bạn đánh mất vị thế, nhưng nó cũng giúp bạn không phải trở thành 1 NĐT dài hạn bất đắc dĩ, gánh 1 khoản lỗ to lớn và tâm lý nặng nề.

Cắt lỗ theo %

Theo Nghiên cứu tài chính mức -5% đến -15% đa số là mức chịu đựng của nhiều nhà đầu tư. Đây là cách cắt lỗ thông dụng nhất.

Cắt lỗ khi thủng các vùng hỗ trợ

Dựa vào vùng đỉnh/đáy trong quá khứ, trong phân tích kỹ thuật nếu giá thủng các vùng hỗ trợ này, rất có thể xu hướng của cổ phiếu đã thay đổi. Cách cắt lỗ này đòi hỏi nhà đầu tư phải xác định được ngưỡng hỗ trợ trọng yếu cắt lỗ trong chứng khoán Một vấn đề gây tranh cãi đó là khi cắt lỗ cổ phiếu lại tăng. Rất khó tả, đọc nhiều hơn bài viết từ Gia Khánh nhé!

Sponsor Ads


About Gia Khanh Bankers Freshman   Bankes

5 connections, 0 recommendations, 25 honor points.
Joined APSense since, December 21st, 2021, From Ho Chi Minh, Vietnam.

Created on Dec 29th 2021 11:30. Viewed 72 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.