Articles

Điều kiện để được thành lập doanh nghiệp chế xuất

by Dangky Kinhdoanh Lawyer

Theo Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế sở hữu quy định cụ thể về điều kiện xây dựng thương hiệu doanh nghiệp chế xuất như sau:

- doanh nghiệp chế xuất khi được phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa. Và những hoạt động liên quan trực tiếp đến tìm bán hàng hóa tại Việt Nam phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu.

- Hàng hóa phân phối dều phải được xuất khẩu 100% ra nước ngoài.

- giá bán can dự tới hoạt động tìm bán hàng hóa tại Việt Nam. Và sắp đặt khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách thức với khu vực lưu giữ hàng hóa chuyên dụng cho hoạt động cung cấp của đơn vị chế xuất. Hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài đơn vị chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này.

- công ty chế xuất phải đảm bảo điều kiện rà soát, giám sát của thương chính và các cơ quan chức năng.

- Phải có văn bản đồng ý của thương chính ưng ý có mặt trên thị trường doanh nghiệp chế xuất.

Theo Khoản 8 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu thuế du nhập 2016 quy định miễn thuế đối với hàng hóa cung ứng. Gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan ko sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài lúc nhập cảng vào thị trường trong nước.

Theo Mục 55 Phụ lục II ban hành kèm Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Thì khu chế xuất thuộc địa bàn đặc trưng khuyến mãi đầu tư, cụ thể là địa bàn với điều kiện kinh tế-xã hội cạnh tranh.

➡️ Xem thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất tại đây: https://doanhnghiepvadautu.vn/dieu-kien-thanh-lap-doanh-nghiep-che-xuat-tai-viet-nam


Sponsor Ads


About Dangky Kinhdoanh Junior   Lawyer

0 connections, 0 recommendations, 9 honor points.
Joined APSense since, June 11th, 2020, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Jun 11th 2020 21:57. Viewed 323 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.