Articles

Hướng dẫn Thành lập pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam

by Luật Sư Huệ Dịch Vụ Luật Sư

Dịch Vụ Luật Sư là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam, Tư vấn đầu tư, điều chỉnh, lập dự án đầu tư nước ngoài uy tín tại Hà Nội, HCM, Bắc Giang, Đà Nẵng, Luật sư chúng tôi xin chia sẽ các bước Hướng dẫn Thành lập pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam với nội dung sau đây:

Hướng dẫn Thành lập pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư doanh nghiệp

Hồ sơ bước đầu bao gồm:

 • Bộ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân;
 • Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của tổ chức tài chính hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư hoặc tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất. Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án;
 • Nếu dự án có sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao thì nộp giải trình về sử dụng công nghệ.

Đại Diện Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự kiến đặt trụ sở chính.

Trình tự xử lý: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 2: Thành lập pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam Việt Nam

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Điều lệ doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc danh sách thành viên hợp danh;
 • Bản sao có công chứng CMNN hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên là cá nhân; Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thành viên là tổ chức; Bản sao công CMTNN hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức đó;
 • Giấy ủy quyền cho đại diện luật sư chúng tôi;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời hạn: 03 – 06 ngày làm việc.

Sau khi có kết quả, Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp:

Thông tin về đăng ký doanh nghiệp phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao gồm các thông tin được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Về việc Khắc dấu và công bố mẫu dấu:

Doanh nghiệp có thể ủy quyền cho Luật sư của Dịch Vụ Luật Sư hoặc tự mình khắc dấu và thông báo về việc sử dụng mẫu dấu cho Sở Kế hoạch và đầu tư. Doanh nghiệp có thể tự quyết định hình thức, số lượng và nội dung con dấu nhưng phải thể hiện được tên và mã số doanh nghiệp.

Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện cụ thể, Công ty được thành lập cần phải đảm bảo có đủ điều kiện trước khi triển khai kinh doanh. Các loại điều kiện cầm đảm bảo có thể là một trong các hình thức điều kiện sau: Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện, Chứng chỉ hành nghề, Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, Văn bản xác nhận, các hình thức khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Dịch Vụ Luật sư Uy tín, Để tìm hiểu nhiều hơn về Hướng dẫn Thành lập pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam . Các bạn có thể liên hệ Luật sư tư vấn về đầu tư theo Hotline: 024 6328.3468.


Sponsor Ads


About Luật Sư Huệ Junior   Dịch Vụ Luật Sư

1 connections, 0 recommendations, 15 honor points.
Joined APSense since, August 24th, 2019, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Sep 6th 2019 04:36. Viewed 246 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.