Articles

Giải đáp: Uống thuốc tránh thai 2 ngày sau quan hệ có thai không

by Hung Thinh Clinic Hung Thinh Clinic
Giải đáp của chuyên gia hungthinhclinic về câu hỏi của bạn U.Linh về chủ đề

Uống thuốc tránh thai 2 ngày sau quan hệ có thai không? do bạn và bạn trai có quan hệ td mà ko dùng biện pháp tránh thai nào?

Sau đây là giải đáp của các chuyên gia HungThinhClinic:

Giải đáp: Uống thuốc tránh thai 2 ngày sau quan hệ có thai không

Sponsor Ads


About Hung Thinh Clinic Junior   Hung Thinh Clinic

3 connections, 0 recommendations, 17 honor points.
Joined APSense since, March 9th, 2021, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Apr 22nd 2021 03:08. Viewed 619 times.

Comments

Pramod Kumar Advanced  Digital Marketing Professional
No comment, be the first to comment.
Apr 22nd 2021 03:25   
Please sign in before you comment.