Articles

Chiller la gi? Mo hinh chiller trong san xuat

by Kuenling Viet nam CÔNG TY TNHH ĐTTB BÌNH MINH

Định nghĩa chiller là gì?

Chiller là loại máy phát sinh ra nguồn lạnh để làm lạnh các đồ vật, thực phẩm. Ở máy lạnh người ta luôn thấy 1 nguồn lạnh và 1 nguồn nóng hơn môi trường xung quanh dù chạy với nguyên lý nào. Thực ra máy lạnh cũng là máy bơm nhiệt. Tùy theo mục đích sử dụng mà người ta gọi cho thích hợp.

Hệ thống chiller là gì?

Hệ thống Chiller hay còn được gọi là hệ thống điều hòa trung tâm chiller là loại máy phát sinh ra nguồn lạnh để làm lạnh các đồ vật, thực phẩm, là máy sản xuất nước lạnh dùng trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm, sử dụng nước là chất tải lạnh. Nước sẽ được làm lạnh qua bình bốc hơi (thường vào 12 độ và ra 7 độ).

Chiller gồm 4 thiết bị chính của chu trình nhiệt căn bản là máy nén, van tiết lưu, thiết bị ngưng tụ và thiết bị bay hơi. Ngoài ra có thêm 1 số thiết bị khác. Thường thì Chiller được sản xuất nguyện cụm không tách rời. Chiller phải đạt tiêu chuẩn theo ARI . Việc phân loại chiller có nhiều cách như:  theo máy nén (Piston,trục vít, xoắn ốc, ly tâm..), theo thiết bị ngưng tụ như giải nhiệt nước (water-cooled), hay giải nhiệt gió(Air-cooled), loại thiết bị hồi nhiệt (heat recovery), loại lưu lượng qua bình bốc hơi không thay đổi hay thay đổi lưu lượng nước,… Ngoài ra còn có loại Chiller hấp thụ.

Nguồn tham khảo Wikipedia.org

Cấu tạo Hệ thống điều hòa trung tâm nước (Chiller) cơ bản gồm 5 phần cơ bản

–   Cụm trung tâm nước water Chiller.

–   Hệ Thống đường ống nước lạnh và bơm nước lạnh.

–   Hệ Thống tải sử dụng Trực Tiếp: AHU, FCU, PAU, PHE .v.v.

–   Hệ Thống tải sử dụng Gián Tiếp: Hệ Thống đường ống gió thổi qua phòng cần điều hòa, Các van điều chỉnh ống gió, miệng gió: VAV, Damper.v.v.

–   Hệ Thống Bơm và tuần hoàn nước qua Cooling Tower (nếu có) đối với chiller giải nhiệt nước.

>> Xem thêm mô hình hoạt động của hệ thống tại đâySponsor Ads


About Kuenling Viet nam Junior   CÔNG TY TNHH ĐTTB BÌNH MINH

1 connections, 0 recommendations, 9 honor points.
Joined APSense since, May 23rd, 2019, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Jul 22nd 2020 02:35. Viewed 90 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.