Articles

Có các loại tế bào gốc nào

by Olimpiqsxc Viet Nam Olimpiq SXC

Cơ thể chúng ta được tạo thành từ nhiều loại tế bào khác nhau ? .

Hầu hết các tế bào được chuyên môn hóa để thực hiện các chức năng cụ thể, chẳng hạn như các tế bào hồng cầu ? mang oxy đi khắp cơ thể chúng ta trong máu, nhưng chúng không thể phân chia.

Tế bào gốc cung cấp các tế bào mới cho cơ thể khi nó phát triển và thay thế các tế bào chuyên biệt bị hư hỏng hoặc mất đi. Chúng có hai thuộc tính duy nhất cho phép chúng thực hiện điều này:

Họ có thể phân chia nhiều lần để tạo ra các tế bào mới.

Khi chúng phân chia, chúng có thể thay đổi thành các loại tế bào khác tạo nên cơ thể.

Tìm hiểu: Tác dụng của tế bào gốc là gì: https://olimpiq.com.vn/blog/te-bao-goc-co-tac-dung-gi.html

Các loại tế bào gốc khác nhau

Có ba loại tế bào gốc chính:

  • tế bào gốc phôi
  • tế bào gốc trưởng thành
  • tế bào gốc đa năng cảm ứng

Tế bào gốc phôi

Tế bào gốc phôi cung cấp tế bào mới cho phôi ? khi nó lớn lên và phát triển thành em bé

Những tế bào gốc này được cho là đa năng, có nghĩa là chúng có thể thay đổi thành bất kỳ tế bào nào trong cơ thể.

Tế bào gốc trưởng thành

Tế bào gốc trưởng thành cung cấp cho các tế bào mới khi một sinh vật phát triển và để thay thế các tế bào bị hư hại.

tế bào gốc trưởng thành được cho là multipotent, có nghĩa là họ chỉ có thể thay đổi vào một số tế bào trong cơ thể, chứ không phải bất kỳ tế bào, ví dụ:

Các tế bào gốc máu (hay 'haematopoietic') chỉ có thể thay thế các loại tế bào khác nhau trong máu.

Các tế bào gốc da (hoặc 'biểu mô') cung cấp các loại tế bào khác nhau tạo nên da và tóc của chúng ta.

Các tế bào gốc đa năng cảm ứng

các tế bào gây ra đa năng gốc, hoặc 'tế bào iPS', là tế bào gốc mà các nhà khoa học thực hiện trong phòng thí nghiệm.

'Cảm ứng' có nghĩa là họ được thực hiện trong phòng thí nghiệm bằng cách lấy tế bào trưởng thành bình thường, giống như da hoặc máu tế bào, và lập trình lại chúng để trở thành tế bào gốc.

Giống như tế bào gốc phôi, chúng là đa năng để chúng có thể phát triển thành bất kỳ loại tế bào nào.

Mua sản phẩm tế bào gốc tại website: https://olimpiq.com.vn/


Sponsor Ads


About Olimpiqsxc Viet Nam Junior   Olimpiq SXC

0 connections, 0 recommendations, 14 honor points.
Joined APSense since, September 23rd, 2019, From Số 12, phố Ngô Tất Tố, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, Vietnam.

Created on Nov 14th 2019 22:15. Viewed 120 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.