Questions

Do you know that B12 deficiency can even cause permanent nerve damage?

Asked by Kingsley E., in Health & Medical
Symptoms of lack of vitamin B12 can cause serious anemia, nerve damage and degeneration of the spinal cord. It is common for anemia to develop first, but this is not always the case, especially if a person is taking a folate supplement. A lack of B12 damages the myelin sheath that surrounds and protect nerves.

Answers

tynatran9291 Trần Advanced  1991
Đây là dạng vitamin B12 nhân tạo được sử dụng để ngăn ngừa và điều trị nồng độ vitamin B12 thấp trong máu. Hầu hết mọi người có thể hấp thu đủ vitamin B12 từ chế độ ăn uống. Vitamin B12 rất quan trọng để duy trì sự khỏe mạnh của quá trình trao đổi chất, các tế bào máu và tế bào thần kinh. Thiếu vitamin B12 nghiêm trọng có thể gây tiêu biến các tế bào hồng cầu (thiếu máu), mắc các vấn đề ở dạ dày/ruột và tổn thương thần kinh vĩnh viễn.
Jan 10th 2018 03:06   
PRAKASH CHANDRA UPRETI Senior Pro   DIGITAL MARKETER/CONTENT WRITER/SEO
YES RIGHT 100% B12 IS VERY IMPORTANT FOR EVERYONE
Jan 14th 2018 10:31   
Eva Dias Advanced  dona de casa
Esta vitamina B12 é muita ótimo
Jan 14th 2018 10:36   
Please sign in before you comment.