Articles

Vách ngăn chống covid

by Tran Quang Hiep Làm biển quảng cáo
Dịch vụ làm vách ngăn giọt bắn tại Hà Nội, giúp bạn sẵn sàng kinh doanh trong mùa dịch vốn vẫn còn đang diễn tiến hết sức phức tạp.

Vách ngăn chống covid của Đức Kiên AD với giá hỗ trợ, thi công trong ngày, ngoài ra vách ngăn có thể di chuyển dễ dàng, cất đi khi không dùng đến.

Liên hệ với Đức Kiên AD ngay để đặt hàng vách ngăn cho quán ăn, nhà hàng của mình.

Sponsor Ads


About Tran Quang Hiep Freshman   Làm biển quảng cáo

4 connections, 0 recommendations, 25 honor points.
Joined APSense since, September 3rd, 2018, From Cau Giay, Vietnam.

Created on Aug 19th 2020 08:45. Viewed 225 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.