Articles

Về Thủ tục xin giấy phép tư vấn du học mới Nhất

by Minh Anh Luật Minh Anh
Hiện nay, khi nhu cầu đào tạo của các nước đang phát triển ra thế giới, Trung tâm tư vấn du học ra đời đáp ứng mong muốn của các bạn trẻ. Theo đó, trung tâm phải có đủ điều kiện hoạt động để xin giấy phép con sau khi hoạt động. Theo Quyết định số 05/2013 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho công dân Việt Nam đi học ở nước ngoài và Nghị định số 46/2017 / NĐ-CP hiện hành quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Các luật sư tại Minh Anh sẽ tiếp nhận thông tin và giải đáp thắc mắc cũng như hướng dẫn tất cả các khách hàng thủ tục xin giấy phép du học.
Bạn đọc nếu đang cần xin giấy phép du học thì cần chuẩn bị một số giấy tờ quan trọng sau:
1. Bản sao hợp lệ Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư;
2. Bản sao hợp lệ bằng đại học, chứng chỉ ngoại ngữ của nhân viên trực tiếp tư vấn du học;
3. Giấy chúng nhận hoạt động của UBND hoặc nơi hoạt động
4. Hợp đồng thuê nhà có thời hạn trên 05 năm, kèm theo bản sao sổ đỏ hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương;
5. Hợp đồng liên kết với người nước ngoài;
6. Một số giấy tờ liên quan, Bạn đọc có thể xem chi tiết về hơn tại bài viết Thủ tục -> Xin giấy phép tư vấn du học

Sponsor Ads


About Minh Anh Innovator   Luật Minh Anh

23 connections, 0 recommendations, 78 honor points.
Joined APSense since, August 8th, 2016, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Oct 2nd 2022 22:38. Viewed 90 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.