Articles

Quy định hình thành hợp đồng và điều kiện để hợp đồng có hiệu lực.

by Nguyễn Hồng Maketing online
Quy định về hình thành hợp đồng là các điều khoản pháp lý xác định các yếu tố cần thiết để một hợp đồng được coi là hợp pháp và có hiệu lực. Vậy điều kiện để hợp đồng có hiệu lực là gì, tham khảo bài viết ngay dưới đây nhé.

I. Quy định hình thành hợp đồng

1. Sự thỏa thuận giữa các bên

 • Một bên đưa ra đề nghị cụ thể về các điều khoản và điều kiện của hợp đồng.
 • Bên kia chấp nhận hoàn toàn các điều khoản của đề nghị mà không có sự thay đổi hay bổ sung. Sự chấp nhận này phải được thể hiện rõ ràng và không có sự mập mờ.

2. Năng lực pháp lý của các bên tham gia hợp đồng

 • Các bên tham gia ký kết hợp đồng phải có năng lực hành vi dân sự, tức là có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình theo pháp luật.
 • Nếu một bên là tổ chức, doanh nghiệp, thì tổ chức đó phải được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật.

3. Mục đích và nội dung hợp đồng

 • Mục đích và nội dung của hợp đồng không được vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội.
 • Nội dung của hợp đồng phải được trình bày rõ ràng, cụ thể, tránh sự mập mờ, dễ gây hiểu lầm.

4. Hình thức hợp đồng

 • Một số loại hợp đồng (như mua bán bất động sản, hợp đồng lao động dài hạn, hợp đồng bảo hiểm) yêu cầu phải được lập thành văn bản.
 • Một số hợp đồng có thể được giao kết bằng lời nói hoặc hành vi cụ thể, nhưng để bảo đảm tính pháp lý, hợp đồng bằng văn bản vẫn được ưu tiên.

5. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng

 • Sự đồng ý phải tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối hoặc nhầm lẫn.
 • Hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm các bên đạt được thỏa thuận hoặc từ thời điểm do các bên thỏa thuận quy định trong hợp đồng.

6. Quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên

 • Các bên phải có quyền và nghĩa vụ bình đẳng, không có bên nào được ưu tiên hơn bên nào trong các điều khoản của hợp đồng.
 • Mỗi bên phải thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng.

7. Quy định về giải quyết tranh chấp

 • Các bên có thể thỏa thuận về phương thức giải quyết tranh chấp như thương lượng, hòa giải, trọng tài hoặc tòa án.
 • Quy định rõ ràng về luật nào sẽ được áp dụng để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng.
>>> Xem thêm: Phần mềm hợp đồng điện tửhợp đồng điện tử. Như vậy quy định về hình thành hợp đồng là nền tảng quan trọng đảm bảo tính pháp lý, minh bạch và công bằng trong các giao dịch thương mại. Các bên tham gia cần tuân thủ chặt chẽ các quy định này để đảm bảo quyền lợi và tránh rủi ro pháp lý.

II. Điều kiện để hợp đồng có hiệu lực

Để một hợp đồng có hiệu lực, cần phải thỏa mãn các điều kiện pháp lý cụ thể. Các điều kiện này nhằm đảm bảo rằng hợp đồng được ký kết một cách hợp pháp, minh bạch và không vi phạm các quy định pháp luật hiện hành. Dưới đây là các điều kiện cơ bản để một hợp đồng có hiệu lực.
1. Năng lực pháp lý của các bên tham gia hợp đồng
 • Năng lực hành vi dân sự: Các bên tham gia ký kết hợp đồng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, nghĩa là họ phải có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình theo pháp luật. Những người chưa đủ tuổi thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự không thể tự mình ký kết hợp đồng, trừ khi được đại diện hợp pháp.
 • Pháp nhân hợp pháp: Nếu một bên là tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức đó phải được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Sự tự nguyện và thỏa thuận giữa các bên tham gia hợp đồng

 • Sự thỏa thuận: Hợp đồng phải được hình thành trên cơ sở sự tự nguyện và thống nhất ý chí của các bên. Các bên phải đồng ý với toàn bộ nội dung hợp đồng mà không có sự ép buộc, lừa dối, nhầm lẫn hoặc sai sót.
 • Chấp nhận rõ ràng: Sự chấp nhận đề nghị hợp đồng phải rõ ràng và toàn diện, không có điều kiện kèm theo.

3. Mục đích và nội dung của hợp đồng

 • Hợp pháp: Mục đích và nội dung của hợp đồng không được vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội và không xâm phạm quyền lợi của bên thứ ba.
 • Rõ ràng và cụ thể: Các điều khoản trong hợp đồng phải được trình bày rõ ràng, cụ thể và dễ hiểu, tránh sự mập mờ, dễ gây hiểu lầm.

4. Hình thức hợp đồng

 • Hình thức theo quy định pháp luật: Một số hợp đồng phải được lập thành văn bản và công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Ví dụ, hợp đồng mua bán bất động sản, hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Hình thức bằng văn bản: Mặc dù nhiều hợp đồng có thể được giao kết bằng lời nói hoặc hành vi cụ thể, hợp đồng bằng văn bản vẫn là hình thức phổ biến và có tính pháp lý cao nhất.

5. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng

 • Không có lỗi trong sự đồng ý: Sự đồng ý của các bên phải tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối hoặc nhầm lẫn. Nếu sự đồng ý có lỗi như bị lừa dối, ép buộc, hợp đồng có thể bị tuyên bố vô hiệu.
 • Thời điểm có hiệu lực: Hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm các bên đạt được thỏa thuận hoặc từ thời điểm do các bên thỏa thuận quy định trong hợp đồng. Nếu không có thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực, hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm được ký kết.

6. Tuân thủ các quy định pháp luật đặc thù

 • Quy định đặc thù theo ngành nghề: Một số hợp đồng có các quy định đặc thù phải tuân thủ theo ngành nghề hoặc lĩnh vực cụ thể. Ví dụ, hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng, tài chính, bảo hiểm có những quy định riêng về điều kiện và hình thức.
 • Quy định về hợp đồng quốc tế: Đối với các hợp đồng có yếu tố quốc tế, các bên phải tuân thủ các quy định pháp luật quốc tế và điều ước quốc tế mà quốc gia đó là thành viên.
Để một hợp đồng có hiệu lực, các bên tham gia cần đảm bảo tuân thủ đầy đủ các điều kiện trên. Việc nắm rõ và tuân thủ các điều kiện này không chỉ giúp hợp đồng được pháp luật công nhận mà còn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.


Sponsor Ads


About Nguyễn Hồng Advanced   Maketing online

103 connections, 2 recommendations, 373 honor points.
Joined APSense since, February 20th, 2019, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Jun 6th 2024 04:21. Viewed 47 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.