Articles

Cách biện pháp bảo mật tên miền cho phép bảo vệ tài sản trí tuệ an toàn tuyệt đối

by Dung Anh ***


1. Đăng ký khóa tên miền

Đây là một trong những biện pháp an ninh đơn giản nhất mà mỗi chủ sở hữu tên miền phải thực hiện. Khóa tên miền để ngăn chặn thay đổi trái phép trên máy chủ hoặc yêu cầu xóa. Khi khóa được kích hoạt, thì sẽ an toàn tuyệt đối đối với các tên miền chuyển nhượng trái phép. Ngay cả việc chuyển giao hợp pháp không thể thực hiện được khi tên miền bị khóa.

2. Mã EPP

Trước khi một người có thể chuyển một tên miền để đăng ký khác, thì họ phải có được một mã số bí mật hoặc mật khẩu từ các công ty đăng ký cũ, mà họ phải cung cấp cho cơ quan đăng ký mới. 

3. Whois

Tính đến 01 tháng 1 năm 2014, Cơ quan Internet quản lý số liệu và tên miền được chuyển nhượng (ICANN) đã bắt đầu tiến hành xác minh công nhận đăng ký các thông tin liên lạc của người đăng ký WHOIS cho tất cả các đăng ký tên miền mới. Điều này có nghĩa rằng nếu bạn thay đổi tên miền chi tiết của người đăng ký, thì bạn sẽ nhận một thông báo được gửi từ email yêu cầu bạn xác minh sự thay đổi. Tương tự đối với đăng ký tên miền mới, nếu địa chỉ email chưa được xác minh tên miền bị đình chỉ sau một vài ngày.

4. Phê duyệt email

Khi một miền đang được chuyển giao, một email yêu cầu phê duyệt sẽ được gửi tới người đăng ký tên miền bằng WHOIS, và họ cần bấm vào liên kết đó để phê duyệt việc chuyển nhượng. Khi liên kết được nhấp, người đăng ký có thể chấp thuận việc chuyển giao hoặc từ chối nó. Điều này thêm một lớp bảo vệ thứ hai để mà ngay cả khi nếu Mã Auth đã bị rò rỉ hoặc bị đánh cắp, thì các tên miền sẽ không được chuyển đi.

* Cuối cùng - sử dụng dịch vụ tên miền ở đâu cho tốt? 

Có rất nhiều dịch vụ về tên miền đặc biệt là đặt chỗ tên miền, backorder tên miền,.... Bạn có thể tìm hiểu dịch vụ này ở nhà cung cấp iNETđể đảm bảo tốt nhất về dịch vụ. 

>>> Tìm hiểu iNET là gì?

Sponsor Ads


About Dung Anh Innovator    ***

10 connections, 0 recommendations, 60 honor points.
Joined APSense since, July 28th, 2017, From hà nội, Vietnam.

Created on Oct 5th 2018 03:42. Viewed 333 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.