RevPages

Tuân thủ PCI là gì và máy chủ tuân

by Duc Minh minh duc
t c v duy tr s tun th ny c th l mt vic kh khn ngay c i vi cc cng ty trc tuyn ln, ch ng ni n cc thng nhn nh. Nhng nhng hu qu ca vic vi phm d liu v kh
Recommended Features
  • a
  • a
  • a
Learn more about Tuân thủ PCI là gì và máy chủ tuân»

Review on Tuân thủ PCI là gì và máy chủ tuân

Tun th PCI l bt buc vi cc doanh nghip thng mi in t chp nhn th tn dng vi bt k doanh thu v khi lng giao dch nh no. Do , hai yu t ny s khng xc nh liu bn c phi tun th cc quy tc bo mt d liu do PCI SSC quy nh hay khng, do cc doanh nghip thng mi in t nh nht chp nhn th tn dng u b rng

Related to Tuân thủ PCI là gì và máy chủ tuân

Sponsor Ads


About Duc Minh Junior   minh duc

0 connections, 0 recommendations, 11 honor points.
Joined APSense since, August 26th, 2019, From hanoi, Vietnam.

Created on Dec 10th 2019 21:59. Viewed 163 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.