RevPages

chậm kinh 5 ngày

by Shop Yg ***
Cham kinh 5 ngay co the la trieu chung som cua co thai. Tuy nhien no cung co the l bieu hien cua cac benh phu khoa cung nhu tinh trang roi loan kinh nguyet o nu gioi
Recommended Features
  • tre kinh 5 ngay co thai khong
  • nguyen nhan cham kinh 5 ngay khong co thai
  • cham kinh 5 ngay phai lam sao
  • cham kinh 5 ngay do stress
  • tre kinh 5 ngay do roi loan kinh nguyet
Learn more about chậm kinh 5 ngày»

Review on chậm kinh 5 ngày

Thong thuong chu ky kinh nguyet co the xe dich tu 1 den 2 ngay. Tuy nhien truong hop cham kinh 5 ngay chi em can het suc chu y. Mot so nguyen nhan gay cham kinh 5 ngy l do mang thai hay tam ly, benh ly...
De xac dinh nguyen nhan co phai do mang thai khong, ban co the thu que, neu que thu thia 1 vach, ban can xac dinh lai nguyen nhan gay tre kinh la di benh ly hay tam ly, ...

Related to chậm kinh 5 ngày

Related Articles

Bị chậm kinh 5 ngày có thai không

“Xin chào bác sĩ! Em mới kết hôn được hơn 4 tháng và vợ chồng em vẫn chưa có kế hoạch sinh con. Vì vậy mỗi lần “gần gũi” vợ chồng em đều lựa chọn phương pháp xuất tinh ngoài. Những tháng trước kinh ng...

Sponsor Ads


About Shop Yg Advanced    ***

61 connections, 0 recommendations, 357 honor points.
Joined APSense since, March 24th, 2016, From Hà Nội, Vietnam.

Created on May 8th 2017 01:59. Viewed 1,123 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.