Articles

Top 10 xe bán chạy nhất tháng 7/2019

by Xe Tốt CEO & Founder
Đóng góp nhiều nhất trong danh sách top 10 xe bán chạy tháng 7/2019 là hai ông lớn Toyota và Hyundai với 6 mẫu xe chia đều cho 2 hãng. Trong đó, vị trí ngôi vương vẫn được “mẫu xe quốc dân” Toyota Vios bảo vệ thành công. 
 

Sponsor Ads


About Xe Tốt Innovator   CEO & Founder

18 connections, 0 recommendations, 58 honor points.
Joined APSense since, January 29th, 2016, From 1, Vietnam.

Created on Aug 9th 2019 07:30. Viewed 280 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.