Articles

De ce jucăriile sunt importante pentru dezvoltarea copilului

by Darrin Hein Marketing

Oricepărinteresponsabilartrebuisă se întrebe cum afecteazăjucăriile dezvoltarea copii lorsăi.

Cu toțiiștimcăfiecareetapă a copilărieiva fi însoțită de jucăriispecificevârsteicelormici, așadaresteobligatoriecunoaștereaimportanțeijucăriilorpotrivitepentrudezvoltareacopilului.

Jucării pentru copii existăpeste tot de cumpărat, atâtînmediul virtual, câtșiînmagazinelefizice, dartrebuiesăvăasigurațiîntotdeauna de cefel de jucării au nevoiecopiiidumneavoastră,pentru a se dezvoltaarmonios din punct de vedereintelectualșiemoțional.

Jucăriilesuntprimeleinstrumentefolosite de părințipentruprocesul de învățare al copiluluilorși din acestmotiv,jucăriilesuntfoarteimportantepentrucaprocesulsă fie câtmaieficient. 


Jucăriiidealepentrubebeluși

Bebelușii nu știuexact ceeste o jucărie.Aceștiasuntdornicisăînvețeșisăexplorezemediulînconjurător. Jucăriilerecomandatesuntceleconfecționatedin lemnsau plastic,care le permitsăsimtătactildiferiteletexturisausădistingămirosurivariate, auzindsunetedistincteșiobservând o varietate de culori.


Jucăriirecomandatepentrucopiiîntre 2-5 ani

Deoarececopiiiîntre 2-5 anigestioneazădejauneledintrecunoștințele de bază, cum ar fi culorileșiformele, jucăriile acestora trebuiesă fie maidificilepentruei, cum ar fi:învățareaculorilornoi, numelor,formelorșicum săașezepieseleînlocurilecorecte (puzzle-uri).

Înaceastăetapădevărstăle place sădesfacălucrurișiapoisă lepună la loc, motivpentru care piesele de legomarisuntuneledintre jucăriilepentrucopii care le placfoartemult.Cărmizile de legoîiajutăpeceimicisăîșidezvolteabilitatea de a rezolvaprobleme,prin a-i determinasăgândeascășisăanalizeze cum săpotriveascăpieselepentru a căpăta o formadorită de ei.

Altejucăriiexcepționalepentru a dezvoltaimaginațiașicreativitateaunuicopilsuntcele care conținmateriale de artă, cum ar fi creioanecolorateșivopseleacrilice.


Jucării dedicate copiilorîntre 5-7 ani

Copiii au învățatmultelucruriinteresantepână la 5 ani, darcopilăriacontinuășijucăriiletrebuiesădevină tot maisolicitante, pentrucaaceștiasă se dezvolteoptimpentru a avea o viață de adult fericită.Deoareceobiectiveleoricăruicopilsuntsăînvețelucrurinoizi de zi, de la de la 5 aniînsus, acestapoateînvățanumereleșialfabetul.

Astfel, jucăriiletrebuieselectatecorespunzător, înașafelîncâtsă-iîncurajezepecopii,într-un mod foartedistractivșiinteractiv, săasimileze tot ceeaceestenou. 

Aceste jucării pentru copii suntprimulunivers cu care aceștiaiau contact, așacăasigurați-le copiiilordumneavoastrătoateelementelenecesarecaaceștiasă fie bucuroși de mediulîn care trăiesc.


Resource: medium.com/@adelinaalbu


Sponsor Ads


About Darrin Hein Innovator   Marketing

6 connections, 2 recommendations, 81 honor points.
Joined APSense since, May 30th, 2019, From King Williams Town, South Africa.

Created on Feb 14th 2020 07:12. Viewed 223 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.