Articles

Cập nhật tính năng sắp xếp đặc tính trong game Roblox

by Diu Duong Web Designer

Game Roblox là một trong những tựa game được yêu thích nhất hiện nay vì nó mang tính sáng tạo từ cộng đồng, nó tự như một mạng xã hội vậy.

Trong đó, nổi bật lên là giải thưởng Bloxy được sắp xếp nổi bạt cho phép người chơi có thể khám phá ra việc mà họ đang làm và cuối cùng sẽ trở thành người hâm mộ lớn của người dùng Roblox.

Kể từ hôm nay, Roblox sẽ thường xuyên cập nhật phần sắp xếp những game nổi bật trên toàn bộ máy tính, thiết bị di động.

Nhờ vậy mà người chơi Roblox sẽ có những lựa chọn mới với nhiều tiềm năng nhất trong Roblox. Ngoài ra, các nhà phát triển Roblox còn có cơ hội lớn hơn để có thể bắt đầu xu hướng và nhận được lượng truy cập khổng lồ vào trò chơi của họ.

Với sự sắp xếp đặc tính mới, bạn có thể theo dõi một cách dễ dàng các trò chơi và đây cũng là một điểm sáng vào một lựa chọn trò chơi mà bạn sẽ có một lượng truy cập vào ra lớn.

Lưu ý với những game đặc tính:

  • Độ an toàn: tất cả các game đặc tính phải tích hợp bật bộ lọc Filtering.
  • Trò chuyện an toàn: Tất cả các thể loại game này phải hiển thị đúng bộ lọc trò chuyện.
  • Đáng tin cậy: nhà phát triển không được có bất kỳ lịch sử nào với sự kiểm duyệt.
  • Thêm vào đó, những game featured trên Xbox One phải tuân thủ các nguyên tắc trên Roblox.
  • Đối với một trò chơi tính năng trước đây được chọn lại, nó phải mang lại các cập nhật nội dung đáng kể hoặc cải tiến công nghệ mới.

Sponsor Ads


About Diu Duong Senior   Web Designer

271 connections, 1 recommendations, 991 honor points.
Joined APSense since, April 1st, 2014, From hanoi, Vietnam.

Created on Jan 25th 2018 04:46. Viewed 654 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.