Articles

Chiến lược xây dựng thương hiệu cho sản phẩm mới

by Adina Việt Nam Công ty TNHH Giải pháp thương hiệu

Để xây dựng thương hiệu cho bất kỳ một sản phẩm/ dịch vụ hay doanh nghiệp, cá nhân… Tất cả đều cần phải trải qua một quá trình dài. Dưới đây là những chiến lược - cách xây dựng thương hiệu cho sản phẩm mới bạn nên nắm rõ!

Chiến lược thương hiệu NGUỒN

Chiến lược thương hiệu nguồn là cách xây dựng thương hiệu cho sản phẩm mới dựa trên danh tiếng của “thương hiệu mẹ”. Thương hiệu mẹ ở đây phần lớn là thương hiệu công ty. Tức đặt tên sản phẩm và thiết kế sản phẩm mới theo bản sắc thương hiệu cốt lõi.

Điều kiện kiên quyết để doanh nghiệp áp dụng thành công chiến lược xây dựng thương hiệu này là thương hiệu mẹ bắt buộc phải có vị thế vững chắc trên thị trường, có tầm ảnh hưởng lớn.

Chiến lược thương hiệu NGUỒN là cách xây dựng thương hiệu cho sản phẩm mới an toàn SONY đã sử dụng
Chiến lược thương hiệu NGUỒN là cách xây dựng thương hiệu cho sản phẩm mới an toàn SONY đã sử dụng

Chiến lược thương hiệu BẢO TRỢ

Chiến lược tiếp theo Adina Việt Nam muốn giới thiệu tới bạn là chiến lược thương hiệu BẢO TRỢ. Chiến lược này cơ bản khá giống với chiến lược thương hiệu NGUỒN. Tuy nhiên, tên sản phẩm mới không phải tên công ty hay thương hiệu mẹ. Nó sẽ được đặt với cái tên riêng, chỉ nhận “BẢO TRỢ” danh tiếng một phần từ sản phẩm gốc. 

Chiến lược thương hiệu BẢO TRỢ mà sữa ÔNG THỌ áp dụng
Chiến lược thương hiệu BẢO TRỢ mà sữa ÔNG THỌ áp dụng

Chiến lược thương hiệu ĐỘC LẬP

Theo đúng tên gọi, cách xây dựng thương hiệu cho sản phẩm mới theo chiến lược ĐỘC LẬP không cần “dựa dẫm” vào bất cứ điều gì. Khi sản phẩm mới ra mắt, doanh nghiệp tự xây dựng một chiến lược phát triển mới cho nó dựa theo nét đặc trưng riêng của sản phẩm và nhóm khách hàng hướng tới.

Chiến lược xây dựng thương hiệu sản phẩm độc lập của Unilever
Chiến lược xây dựng thương hiệu sản phẩm độc lập của Unilever

Sponsor Ads


About Adina Việt Nam Advanced   Công ty TNHH Giải pháp thương hiệu

18 connections, 0 recommendations, 122 honor points.
Joined APSense since, June 26th, 2020, From Hanoi, Vietnam.

Created on Aug 17th 2021 04:58. Viewed 147 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.