Articles

Cách tính điểm trong game bài chắn trực tuyến

by Kieu my Nguyen Sức khỏe, giải trí
1. Xuông: 2 điểm. Ù rộng và ko có cước nào, còn gọi là ù nhạt đăng ký happyluke .

2. Thông: 3 điểm, 1 dịch. Ván trước vừa ù, thì ván ù tiếp theo sẽ có cước thông.

3. Thiên ù: 3 điểm, 1 dịch. Người có cái là người có 20 cây trên bài, nếu có đủ luôn chắn, cạ và ít nhất đáp ứng yêu cầu cơ bản thì ù luôn, gọi là Thiên ù.

4. Địa ù: 3 điểm, 1 dịch. Cây đầu tiên từ dưới lọc lật lên cho phép mình ù luôn, thì ù này là địa ù.

5. Chì: 3 điểm, 1 dịch. Tất cả các trường hợp ù tại Cửa mình(Bên tay phải) thì gọi là Ù chì, tức là cây để ù hiện lên ở Cửa mình.


Các cước trên là những cước trời cho- may mắn thì được và không cần gò bài còn những cước sau đây thì phải tính toán để gò bài(Gò bài ở đây là chọn quân ăn và chờ ù).

6. Tôm: 4 điểm, 1 dịch. Trên bài có Thất Văn, Tam sách, Tam vạn. Nếu có 3 chắn này thì tức là có đôi Tôm.

7. Lèo: 5 điểm, 2 dịch. Trên bài có Chi chi, Cửu vạn, Bát sách. Nếu có 3 đôi này thì tức là có đôi Lèo.

8. Bạch định: 6 điểm, 3 dịch. Trên bài ko có 1 cây đỏ nào, toàn cây đen cách chơi bài poker .

9. Tám đỏ: 7 điểm, 4 dịch. Trên bài có 8 cây màu đỏ, 12 cây đen.

10. Kính tứ Chi: Tính điểm bằng 8 đỏ 2 lèo: 11 điểm, 8 dịch. Trên bài có 4 con Chi Chi, còn lại là toàn cây đen.

11. Thập thành: Tính điểm bằng 8 đỏ 2 lèo: 11 điểm, 8 dịch. Bài ù toàn Chắn, không có 1 cạ nào.

12. Có thiên khai: 3 điểm, 1 dịch. Trên bài có sẵn 4 cây giống hệt nhau.

13. Có ăn bòn: 3 điểm, 1 dịch. Trên bài có sẵn 1 chắn nào đó, ví dụ có chắn Tam vạn, nếu ăn được thêm 2 cây Tam vạn nữa để có 2 chắn Tam vạn để dưới chiếu thì gọi là có ăn bòn. Nếu ăn bòn để ù thì phải Hô là Ù bòn. Nếu ăn bòn xong mà chưa ù, thì sau này, khi Ù rồi, thì nhớ hô thêm cước có ăn bòn để thêm điểm.

14. Có Chiếu: 3 điểm, 1 dịch. Trên bài có 3 cây giống y hệt nhau, nếu ai đánh ra hoặc nếu từ lọc lật lên 1 cây y hệt 3 cây này thì có thể chíu nếu thích, và phải hạ cả 3 cây trên bài xuống để tạo với cây vừa ăn được thành 1 cột 4 cây(2 chắn). Nếu chíu rồi ù ngay(Bất kể là cây bị chíu được đánh ra hay dược lật từ lọc) thì phải hô là chíu ù, nếu chíu xong mà chưa ù thì sau này khi ù rồi nhớ phải hô là có chíu để thêm điểm.

Nhớ là sau khi chíu xong thì phải Trả Cửa, tức là mình lấy về cây chíu được từ chỗ nào, thì phải trả lại(Đánh ra) 1 cây vào vị trí đó; trừ trường hợp cây chíu được là cây mà người ở Cửa trên(Ngồi bên trái mình) đánh xuống vị trí Cửa trên của mình, sau khi chíu xong thì không cần Trả cửa mà có thể đánh như binh thường 1 cây nào đó xuống Cửa mình.

15. Bạch thủ: 4 điểm. Nếu tính cả trên bài và dưới chiếu có 5 chắn và 4 cạ, thì coi như là đang đợi ù bạch thủ con lẻ còn lại. Từ lọc lật lên con nào y hệt con lẻ này thì mình sẽ được ù.

Riêng bạch thủ ù chi được 5 điểm.

16. Gà Những cước sau là có thêm Gà, tức là sẽ được cộng thêm 5 điểm. Chì bạch thủ, Bạch thủ ù bòn.

Bị chê là “gà” nhưng cứ thỉnh thoàng lại có gà la lại ấm rồi.

Cách tính điểm:

Nếu là ù bạch thủ=Điểm ù bạch thủ+dịch của các cước còn lại+gà(Nếu có xoc dia online ).

Ví dụ: Bạch thủ ù chi tám đỏ hai lèo có chiếu =bạch thủ ù chi 5+tám đỏ 5+hai lèo*2 +chiếu 1=15 điểm.

Nếu là ù rộng=Điểm của cước to nhất+dịch của các cước còn lại+gà(Nếu có).

Ví dụ: Chì tám đỏ lèo có tôm có chiếu=tám đỏ 7+lèo 2+tôm 1+chiếu 1+chì 1=12 điểm.

Tùy theo từng nơi còn có thêm một số cước nữa và cách tính điểm của từng cước cũng khác nhau, nhưng phổ biến giang hồ nhất là những Cước và cách tính điểm như trên.

Sponsor Ads


About Kieu my Nguyen Advanced   Sức khỏe, giải trí

10 connections, 0 recommendations, 277 honor points.
Joined APSense since, September 16th, 2015, From hcm, Vietnam.

Created on Sep 8th 2017 04:18. Viewed 581 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.