Articles

Novoletna poslovna darila ali pomoč prizadetim v poplavah. Christmas business gifts...

by Rado Zupanc x
Morda že razmišljate o novoletnih poslovnih darilih. Pred časom sem poslal (prenesel) nekaterim FB prijateljem informacijo, kako lahko pomagamo prizadetim na poplavljenih področjih v Sloveniji. Tako mi je prijateljica že sporočila, da bo njeno podjetje letos denar namesto za poslovna darila porabili za pomoč prizadetim. Res lepa in predvsem humanitarna odločitev. Upam, da se bo še kdo med vami odločil za takšno dejanje. Saj ni treba pošiljati denarja, lahko tudi obleke, pohištvo, knjige in vse, kar bi ti ljudje ob Dravi in še kje po Sloveniji potrebovali.

You may already be thinking about Christmas business gifts. Some time ago I sent to my FB friends some information on how you can help to people affected in the last week floods in Slovenia. One of my friends has already announced that this year her company will spend some money to help those affected instead buying business gifts. Really beautiful and above all a humanitarian decision. 


Sponsor Ads


About Rado Zupanc Senior     x

280 connections, 8 recommendations, 663 honor points.
Joined APSense since, May 20th, 2007, From Ljubljana, Slovenia.

Created on Dec 31st 1969 18:00. Viewed 0 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.