Articles

Facebook takip programları

by Face me Yazilimci
Başkasının Facebook mesajlarına ulaşmak bazen hayati önem taşır. Çocuğunuz Facebook account unda tanımadığı insanların arkadaşlığını kabul edip tacize uğrayabilir. Sevdiklerinizi korumak için takip programlarını kullanmakta fayda var. Daha fazla bilgi buradan edinebilirsiniz.

Facebook Mesajlarına Ulaşmak İster misin?


Haberleşmenin ve bilgi paylaşımının hiç olmadığı kadar hızlı ve etkili olduğu günümüzde sosyal medya kullanımı da gitgide kendine bu anlamda hatırı sayılır bir yer edinmiş durumda. Sosyal medyanın yaygınlaşması, beraberinde birbirini tanımayan insanların bilgi ve dosya paylaşımını da hızlı olmanın yanında doğal olarak güvenli kılmayı da çok önemli hale getiriyor. Bu bağlamda özellikle Facebook üzerinden paylaşılan mesajlar, Facebook takibi ve mesajların gizliliği konusu önemli tartışma alanlarından biri haline gelmiş durumda.


Sizce Facebook mesajları tamamen diğer kişilerin ulaşımına kapalı mı olmalı yoksa gerektiğinde dışarıdan denetlenebilir mi olmalıdır? Konuyu kişisel ve kurumsal güvenlik açısından ele aldığımızda mesajların gerektiğinde üçüncü kişiler tarafından da okunabilir halde olması atılması gereken önemli bir adımı oluşturuyor. Özellikle anne ve babaların çocukları üzerindeki güvenlik ve bireysel gelişim kaygıları bu bağlamda ele alınabilecek önemli bir örnek. Facebook mesajlarının anne babalar tarafından denetlenebilir olması hem çocuğun atabileceği yanlış adımların önlenmesi hem de güvenli bir aile ortamının oluşturulması açısından önemle üzerinde durulması gereken bir durum. Böylelikle aksi durumlarda oluşabilecek istenmeyen sonuç ya da kazaların da önüne geçilebilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca toplumun bir kesimini ya da tamamını ilgilendirebilecek kişisel bilgilerin paylaşımı veya toplum güvenliğini zedeleyebilecek durumların da önüne geçilebilmesi için Facebook mesajlarının denetlenebilir olması gerekiyor. Bu şekilde aileye ya da topluma zarar verilmesi önceden önlenebileceği gibi, istenmeyen durumlar karşısında da olayın sonradan aydınlatılması açısından mesajların başkaları tarafından ulaşılabilir olması son derece önemlidir.

Sponsor Ads


About Face me Junior   Yazilimci

0 connections, 0 recommendations, 11 honor points.
Joined APSense since, October 12th, 2015, From Istanbul, Turkey.

Created on Dec 31st 1969 18:00. Viewed 0 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.