About our Business

Elindult egy civil kezdemenyezes, a magyar csaladok es emberek gazdasagi osszefogasara.


Kozos talbol cseresznyezni? Kozosen reszesedni az egyutt megszerzett javakbol...

A kozosen megvalositott dolgokbol kivenni a reszunket az emberek nagy reszenek regi vagya!
Ennek a vagynak a megvalositasara inditottuk el a Magyar Osszefogast, amelynek celja, hogy olyan embereket kovacsoljon egy csapatta, akik hasonloan gondolkodnak, akik egyutt szeretnenek erteket letrehozni, majd ezutan a megvalosult javakbol kozosen reszesulni.

On is fontosnak tartja a Magyar Osszefogast?

Szeretne reszese lenni ennek a gazdasagi alapokra epulő, Magyar Osszefogasnak, es szivesen kivenne a reszet a kozosen letrehozott anyagi javakbol?

 

 

Bővebben a Magyar ?sszefog?s Programr?l, amelyben ?n is k?nnyed?n r?szesedhet a k?z?sen l?trehozott javakb?l.

?sszefog?sunk alapelve, hogy a hasonl?an gondolkod? embereket egy erős csapatt? kov?csolja, akik egy?tt k?v?nnak ?rt?ket l?trehozni, majd a megval?sult javakb?l k?z?sen r?szes?lni.

?nt is v?rjuk, ha val?ban fontosnak tartja ezen ?sszefog?st, m?sok megseg?t?s?t ?s ha ?let?t szeretet ?s a m?sok ir?nti tisztelet ?vezi. Meggyőződ?s?nk, hogy a fiatalok is k?vetnek benn?nket, ha tiszteletre ?s megbecs?l?sre m?lt? p?ld?val j?runk előtt?k.
Tev?kenys?g?nk k?t fő ir?nya:

I.   Sz?lesk?rű gazdas?gi tev?kenys?g ?sszefog?sa

II.  Szűkebb k?rnyezet?nkben, a r?szorul?k seg?t?se

 • havonk?nt v?s?rt ?s eg?szs?gnapot rendez?nk
 • k?tkezi munk?val val? seg?ts?gny?jt?s
 • fa?ltet?s
 • ?llatpark l?tes?t?se
 • nyaral?t?bor l?tes?t?se
 • r?szorul?k t?mogat?saMost
pedig a gazdas?gi ?sszefog?sra ?sszpontos?tva, k?rj?k olvasson tov?bb, hogy megtudja, ?nnek mennyi ?s milyen előnye sz?rmazik mindebből, amint csatlakozott k?z?nk.

Az előny?k, az ?sszefog?s eredm?ny?ből l?trej?tt anyagi, ?s egy?b javak, melyeknek tulajdonosaiv?, r?szv?nyeseiv? maguk a r?sztvevők v?lnak. Ez a folyamat pedig m?r elindult.

Az ?sszefog?s folytat?sak?nt ny?lt R?szv?nyt?rsas?gg? alakulunk, ?s az ?sszegyűjt?tt tők?ből magyar termőf?ldet, tany?t, h?zi?llatokat v?s?rolunk, ahol a gazd?lkod?st folytatjuk.
P?ld?ul: gy?gyn?v?nytermeszt?s, ?llatteny?szt?s, ?s a hozz? kapcsol?d? ?ttermi szolg?ltat?s,  ?tel h?zhozsz?ll?t?sa ?s sz?ll?vend?gl?t?s. A tov?bbi gazd?lkod?s profitj?b?l minden tulajdonos r?szesedik!

A profit a k?vetkező gazdas?gi tev?kenys?gekből sz?rmazik:

 • web?ruh?z kereskedelem (DrogeriaKosar.hu)
 • ?llatteny?szt?s, halgazd?lkod?s
 • gy?gyn?v?ny- ?s z?lds?gtermeszt?s
 • ?tterem ?zemeltet?s, ?tel h?zhozsz?ll?t?sa
 • wellness apartmanok ?zemeltet?se
 • Partner sikerd?jas szolg?ltat?s
 • valamint megannyi tov?bbi bőv?t?s, amelyekről t?j?koztatjuk ?nt

 

Mik?nt juthat hozz? a k?z?sen l?trehozott javakhoz?  Ha ?n is rendelkezik r?szv?nyekkel!

A r?szv?nyt aj?nd?kba kapja v?s?rl?sa mell?.

A Magyar ?sszefog?s tagjai a megszerzett r?szv?nyek ar?ny?ban r?szesednek a bev?telekből. 

N?h?ny ?gazat m?r el?rhető. Az itt, vagy a partnereinkn?l t?rt?nő v?s?rl?saival megszerzett 1 db r?szv?nnyel is r?szesedik a fenti javakb?l.

Saj?t havi sz?ks?gleteinek egy r?sz?t k?nyelmesen int?zheti az aj?nlott k?n?latb?l ?s ?gy szerezhet r?szv?nyt minden 6 pontos v?s?rl?s ut?n.I. Web?ruh?zak:


- www.drogeriakosar.hu > az eg?szs?g ?s kozmetika ?ruh?za

Eg?szs?gmegőrző term?kek: vitaminok, ?trend-kieg?sz?tők, fogyaszt?szerek, gy?gykr?mek, gy?gyitalok stb..
?lelmiszerek:
t?sztaf?l?k, lisztek, lekv?rok, fűszerek, sz?szok, olajok, ?des?tők, ?dess?gek, te?k stb..
Illatszerek:
samponok, szappanok, fogkr?mek, tusf?rdők, test?pol?k, kozmetikumok stb..

- Csemege > az ?dess?gek, fűszerek ?s finoms?gok boltja (hamarosan)

- K?nyves webaj?nlat > k?nyvaj?nlatok, k?v?ns?g k?nyvek (hamarosan)


II. Partnereink ?zletei, szolg?ltat?sai:

- www.webplus.hu > weblapb?rlet aj?nd?k l?togatotts?gn?velő csomaggal 2000 Ft-?rt.

- www.honlapkeszito.hu > honlap ?s web?ruh?zk?sz?tő szolg?ltat?s r?szletfizet?ssel.

- az ?n ?zlet?nek, szolg?ltat?s?nak helye:
Ha ?n c?ge fel tud aj?nlani jutal?kot, akkor a c?g?nek term?k?t, szolg?ltat?s?t megv?s?rolva is lehet r?szv?nyeket gyűjteni.

- az ?n ?ltal aj?nlott ?zlet, szolg?ltat?s helye:
Ha az ?n ?ltal aj?nlott kereskedő, szolg?ltat? fel tud aj?nlani jutal?kot, akkor a  term?k?t, szolg?ltat?s?t megv?s?rolva is lehet r?szv?nyeket gyűjteni.


6 pontot ?rő v?s?rl?ssal lehet r?szv?nyes. Att?l f?ggően, hogy mire van sz?ks?ge, ez a 6 pont azt jelenti, hogy 2000-7000 Ft k?r?li v?s?rl?ssal r?szv?nyess? v?lhat!

Amint a h?ztart?s?ban sz?ks?ge van valamire, elősz?r a fenti web?ruh?zakban vagy partnereink ?zleteiben kezdje a v?s?rl?st, hogy min?l t?bb r?szv?nyt tudjon ?sszegyűjteni."Fantasztikus lehetős?get l?tok a meghirdetett ?sszefog?s programban ?s k?l?n?sen tetszik, hogy magyar
."
Győr Gyula SzolnokHa ?nnek m?r 1 db r?szv?nye van, akkor az al?bbiakkal rendelkezhet:

 • termelői ?ron:  z?lds?g, h?s, toj?s, tej
 • nagykereskedelmi ?ron napi fogyaszt?si cikkek (cukor, liszt, k?v? stb..)
 • osztal?k, eladhat? kock?zatmentes r?szv?ny
 • ingyenes telefon?l?s egym?s k?z?tt
 • ?s m?g sok egy?b, csak a r?szv?nyesek sz?m?ra el?rhető előny?k

A r?szv?nye fizikailag akkor ker?l ?tad?sra, amikor a R?szv?nyt?rsas?g megalakul.

Mint l?thatja, az ?n sz?m?ra is el?rhetőv? v?lik, hogy r?szv?nyese legyen egy olyan gazdas?gi ?sszefog?snak amely a lakoss?got, a v?llalkoz?sokat ?s ezzel egy?tt a magyar gazdas?got erős?ti.

Legyen ?nnek t?bb r?szv?nye ?s nagyobbat mer?thet a k?z?s csereszny?s t?lb?l!

A megszerzett r?szv?nyeinek a sz?m?t?l f?gg, hogy a Magyar ?sszefog?s tagjak?nt milyen bev?telekre sz?m?that.

Milyen m?don szerezhet tov?bbi r?szv?nyeket, tov?bbi aj?nd?k r?szv?nyeket?

A r?szv?nyek sz?m?t ?gy is n?velheti, hogy ?n is rekl?mozza a Magyar ?sszefog?s Programot. ?gy,  egy vagy t?bb 6 pontot teljes?tő r?szv?nyest tudhat maga m?g?tt, akik ut?n szint?n ?jabb r?szv?nyekkel j?nd?kozzuk meg.

Ha ?n most a bevezető kamp?nyban 3 db r?szv?nyt szerez, akkor az 1 db r?szv?nyn?l megszerzett javakon fel?l r?szes?l m?g:

 • 1 n?gysz?g?l termőf?ld havi hozam?b?l
 • aj?nd?kba kap egy 50.000.- Ft ?rt?kű tanfolyamot: sikeres v?llalkoz?s alapjai, term?szetgy?gy?szati alapismeretek, eg?szs?g?gyi alapismeretek, szemtr?ning,  
  gy?gyn?v?nyismeret ? fitoter?pia, harmonikus sz?lő - gyerek kapcsolat. Stb..
 • 1 ?vig tart? k?l?n r?szesed?s web?ruh?zunk forgalm?b?l. (a megalakul?s ut?ni termel?si h?napt?l)


M?g egy m?dja van annak, hogy r?szv?nyei sz?m?t k?nnyed?n megsokszorozhassa!

1000 db  r?szv?ny sorsol?sra ker?l!

K?l?n sorsol?son vesz r?szt mindenki, aki regisztr?l a www.magyarosszefogas.hu k?zponti weblapon, f?ggetlen?l att?l, hogy r?szv?nyes-e m?r, vagy m?g nem. Minden r?szv?ny gazd?ra lel!

Gondoljon bar?taira ?s juttassa el ezt a h?rt nekik is!

A regisztr?ci? ut?n mindenki kap egy tagsz?mot, amivel aj?nlani lehet a magyarosszefogas.hu weboldalt.
pl: www.magyarosszefogas.hu/azontagszama.

 

Regisztr?ljon! Aj?nd?kba kaphat ?s sorsol?son is nyerhet r?szv?nyeket.

Featured Products or Services


Testimonials


Hello, I would like to invite you to the new affiliate program I've developed. It's about promoting MP3 music, where the comission of each sale is 40%! Feel free to join: www.store.syntheticsubstance.com/affiliates
 - megipromotion November 8th, 2010

Hello, I would like to invite you to the new affiliate program I've developed. It's about promoting MP3 music, where the comission of each sale is 40%! Feel free to join: www.store.syntheticsubstance.com/affiliates
 - venuemedia October 13th, 2010

Hello. My name is lucy i saw your profile today and i became intrested to know you,i will also like to know if i can trust you,write me directly to my email address here(lucyandrew23@yahoo.co.uk) so i can give you my picture for you to know whom i am.i believe we can move on from here.my dear distance or colour does not matter but love matters alot in life.i am waiting to receive your lovely reply soon, Yours Miss lucy. lucyandrew23@yahoo.co.uk
 - lucybaby123 January 23rd, 2010