Member's Profile

Anna Novakova
Praha, Czech Republic
A risk taker who is willing to take ideas outside the box and invest and expand on those unnoticed opportunities. View Profile
 

Business Industry

  • Marketing
  • Internet & eBusiness
  • Computers
  • Career
  • Affiliate Marketing

Additional Info.

SkyWay - High Speed ??Transport is a cutting-edge chain transport technology designed to cover intercontinental distances. They can be used, as well as in urban transport and in mountain areas, for the transport of goods and passengers.

Affiliates


SkyWay - High Speed ??Transport
Nov 19 2017 07:12
Investujte do projektuCo je - SkyWay ?SkyWay je dopravní systém, v n?mž je operace uspo?ádána pomocí záv?sných kolejnic tažených mezi nosníky. Rychlost flotily m?že dosáhnout rychlosti 500 km / h a její pohyb se automaticky nastaví.Pro? Sky Sky pot?ebuje sv?t?1. Environmentální technologie2. Schopnost dosáhnout nejvzdálen?jší vesnice3. Desetkrát mén? stavebních náklad? než jiné druhy dopravy4. Vysoká úrove? zabezpe?ení5. Nízké ceny6. Nejvyšší rychlost na zemi (až 500 km / h)

Record:1 Prev  1 Next  Page:1