This group is the public group. Your request will be auto-approved.

_________________________________________________________
STIMULERINGSTIPS

 

Om onze kleuters te stimuleren om hun taal te gebruiken heb ik hier een
aantal tips voor u opgeschreven. Deze zullen ervoor zorgen dat uw kleuter(s)
zich goed en veilig gaat voelen bij u. De manier waarop u de taal aanbrengt is
namelijk van het grootste belang.

 

Deze voorbeelden beschrijf ik voor ??n kleuter. Maar je kan ze ook met
meerdere kleuters, die taalproblemen lijken te hebben, uitvoeren. Op deze
manier ga je erachter komen of er effectief problemen zijn of er gewoon een
gebrek aan weten en /of kennen is. Het is geen probleem dat zich enkel stelt
bij anderstalige kleuters.

 

Onze maatschappij is nu eenmaal Multicultureel en heeft op taalgebied
ondersteuning nodig.

 

Bekijk en probeer de volgende tips maar eens. Wees gerust ze zullen werken.

 

Probeer goed te begrijpen wat uw kleuter(s) wil, wat hij al kan, wat hij
durft. Als je voldoende interesse toont voor zijn wereld dan gaat de kleuter
zich belangrijk vinden en dan gaat zijn spreekproces gemakkelijker op gang
komen.

 

v 
Je kan je kleuter zodanig stimuleren dat de woordjes
vanzelf komen. Dit kan je doen door( vb). hem zelf zijn activiteit te laten
kiezen. Je stelt hem dan ook simpele vragen zoals? wil je met de kleurtjes
werken of met de stiften?, vind je kleuren leuk?

 

v 
Je zal merken dat kleuters die spreekangst hebben ook
hier zullen reageren doordat je hen in het spel of de activiteit betrekt. Ze
vergeten op dat moment vaak hun probleem en antwoorden heel spontaan. Ook al is
het soms alleen ja en neen. Forceer dit niet maar moedig dit aan door meer
?ja-nee vragen? te stellen. Zo geef je uw kleuter ook spontaan zelfvertrouwen.

 

v 
Na een tijdje kan je de kleuter die enkel nog antwoord
met ?ja-nee vragen? eens apart nemen en begin je met hem persoonlijke vraagjes
te stellen waar hij iets anders dan ?ja en neen? op moet antwoorden. Dit kan
zijn:

Wat zou jij eens graag kleuren?

Welke boterhammetjes heb je bij? Lust je die graag? Heeft mama die gemaakt?

Zorg er wel voor dat het kind moet antwoorden in kleine eenvoudige zinnetjes.Hebben jullie ideetjes of vragen stel ze gerust.
http://sites.google.com/site/mayaaskids