Articles

Mở tài khoản chứng khoán ở đâu là tốt nhất cùng tham khảo

by Gia Khanh Bankers Bankes
Thắc mắc của nhiều bạn là nên mở tài khoản chứng khoán ở đâu và tốt nhất, nay Bảo sẽ gợi ý cho mọi người. Chú ý một số nguyên tắc sau:

Thủ tục mở tài khoản chứng khoán vừa gọn lại hơi chuyên sâu 1 tí

Chi phí mở tài khoản đương nhiên là phải miễn phí rồi

Tiêu chí:

- Môi giới xịn
- Báo cáo chiến lược hàng tuần
- Khuyến nghị
- Có phân tích kỹ thuật từng mã thì quá tốt

Nên mở tại các công ty sau:

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC)
CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS)
CTCP Chứng khoán SSI (SSI)
CTCP Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh (HSC)
CTCP Chứng khoán VNDirect (VNDS)

Cá nhân mình mở tại VCSC thấy khá phù hợp với nhu cầu: https://www.vcsc.com.vn/mo-tai-khoan


Sponsor Ads


About Gia Khanh Bankers Freshman   Bankes

5 connections, 0 recommendations, 26 honor points.
Joined APSense since, December 21st, 2021, From Ho Chi Minh, Vietnam.

Created on Jan 13th 2022 10:24. Viewed 270 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.