Articles

Các dung tích thùng gỗ sồi ủ rượu tại KAG

by Nguyen Ngoc Năm
Thông báo đến quý khách hàng:

Nhiều khách hàng thường hỏi thăm KAG các thùng sồi ngâm rượu loại nhỏ để trang trí 5 lit hay 10 lit, cũng như thùng gỗ loại lớn 500lit.

Hiện tại ở KAG đang cung cấp các thùng gỗ sồi ủ rượu từ 20-300 lit, bao gồm các loại phổ biến như sau: 

- Thùng gỗ sồi ủ rượu 20 lit
Thùng gỗ sồi ủ rượu 30 lit
Thùng gỗ sồi ủ rượu 50 lit
Thùng gỗ sồi ủ rượu 100 lit
- Thùng gỗ sồi ủ rượu 200 lit
Thùng gỗ sồi ủ rượu 300 lit

Xem báo giá và kích thước từng thùng gỗ sồi tại: https://maythucphamkag.com/thung-go-soi

Liên hệ 0904.68.5252About Nguyen Ngoc Innovator   Năm

18 connections, 0 recommendations, 91 honor points.
Joined APSense since, June 29th, 2017, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Dec 25th 2017 04:00. Viewed 57 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.